Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

karakachanow
17:49
2300 4c87 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa

November 15 2019

karakachanow
21:50
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
karakachanow
21:32
Czy tam jest, proszę pana, sklep jeszcze z alkoholem czynny? – wrzeszczał pytająco i ciężko dyszał.
Reposted byponurykosiarzHypothermiawybuchmuzguHogattaa

November 14 2019

karakachanow
19:49
Nemeczek zwycięży!
karakachanow
19:47
“A First Grade Teacher”
Oil on linen, 130x100cm.
2019
Reposted byhashwybuchmuzguHypothermiaHogattaa

November 11 2019

karakachanow
19:24

Myślę sobie tak: No, kto jak kto, ale papież mógłby postarać się wydrzeć tę tajemnicę Duchowi Świętemu, która dotyczy tego, ile jest sióstr na świecie, przede wszystkim, ile jest zgromadzeń na świecie, ale muszę się wam przyznać, że chociaż już tę praktykę uprawiam kilka miesięcy, to jestem jeszcze “na tym brzegu”.

— JPII, 1979, Kraków

November 08 2019

karakachanow
18:54
7969 ba3b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaciasto ciasto

October 30 2019

karakachanow
21:42
Suchumi
Reposted bywakena wakena

October 27 2019

karakachanow
16:46
0944 a8c2 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaKropledonosa Kropledonosa

September 21 2019

karakachanow
21:06
2389 c541
Gagarin.
Dopisek: "Jura, myśmy wszystko przejebali"

September 14 2019

karakachanow
23:06
Reposted bybiezkorystnoj biezkorystnoj
karakachanow
22:38
karakachanow
22:25
Reposted byponurykosiarzsucznikHypothermia
22:14
5444 40f0
Reposted fromsimonsayer simonsayer viatonietak tonietak

August 30 2019

karakachanow
17:27
9589 35d5 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa

August 28 2019

karakachanow
20:40
7546 2e75 500
Reposted frommangoe mangoe

August 24 2019

karakachanow
11:06

August 21 2019

karakachanow
20:37
ks. Juoazas Bulka

August 19 2019

karakachanow
20:44
Heydar Aliyev in Shusha. Official opening ceremony at Molla Panah Vagif’s tomb. 1982
Reposted bycallas callas
karakachanow
17:22
Reposted fromFlau Flau viaFredFuchs FredFuchs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl